Честване 90 г. от рождението на академик Азаря Поликаров

Време: 2 декември 2011 г., петък, 16 ч.

Място: Аула на Софийски университет “Свети Климент Охридски”

Програма

 • Откриване. Акад. Азаря Поликаров, биография – доц. Д. Стоянов
 • Културното и философско присъствие на А. Поликаров – проф. Ангел Стефанов
 • Поликаров извън България – доц. Лилия Гурова
 • Проекции на методологичния принос на Поликаров извън философията и физиката – доц. Д. Стоянов
 • Погледът на афориста или няколко думи за научната хумористика – проф. Ст. Костянев
 • Апология на ерудицията – д-р Иван Колев
 • За човека Азаря Поликаров – проф. Панчо Русев
Под егидата на
 • Prof. Evandro Agazzi (University of Genoa)
 • Prof. Adolf Grünbaum (University of Pittsburgh)
Организационен комитет
 • Проф. Димитър Цацов, Българска Академия на Науките
 • Доц. Дроздстой Стоянов, Медицински Университет Пловдив – инициатор
 • Д-р Иван Колев, Софийски университет “Свети Климент Охридски”


Advertisement
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Мисли

В днешното кризисно състояние, в което се намира страната ни, трябва преди всичко да се опази научния потенциал. При отсъствие на благоприятни условия би трябвало още повече да се залага на научното развитие като възможност за подобряване на нещата. Науката днес е тази, която може да помогне да се преодолее кризата, да допренесе за решаване на проблемите и за поддържане на нивото на културата на нацията. Но същевременно не по-малко важно е, че даже кризата да се преодолее без решаващата роля на науката, с колкото и финансови средстав да разполагаме след това без съответен научен потенциал няма да можем да решаваме новите проблеми. Квалифицираните специалисти не се създават за броени години. Един известен немски физик казваше, че когато има криза, обикновената реакция е да се редуцира бюджетът за наука. У нас той е намален десетократно, а далновидната стратегия би трябвало да бъде тъкмо обратна – да се увеличава този бюджет, защото друг път за справяне с кризата просто няма.

Азаря Поликаров

Posted in Uncategorized | Leave a comment